โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระครูนนทวรกิตต์ เจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์ ได้เมตตาเลี้ยงอาหารกลางวัน(โต๊ะจีน)แก่คณะครูโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ได้ช่วยกันดูแลและจัดการเรียนการสอนตลอดปีการคึกษา2565 จนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งได้มอบเค้กและกล่าวอวยพรแด่ท่
ท่านผู้อำนวยการ ปวีณา ชตาสิงห พร้อมคณะครูและบุคลากร กราบไหว้ รดน้ำขอพร หลวงพ่อ วัดประชารังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และหน้าที่การงาน
นางปวีณา ชตาสิงห ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ตรวจสอบความเรียบร้อยการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT : Reading Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ และการสอบครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรม หัวจ๋าเหาลาก่อน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ผู้บริหาร นางปวีณา ชตาสิงห รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางคูลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ คณะครู นักเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกา
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชญาภัค สายสุวรรณศรี นักเรียน ชั้น อนุบาล3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ในงาน kids fair2023
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการระบบงานภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุมนุมดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุมนุมศิลปะและทัศนศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 66
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างทำของ(อาหารกลางวัน)สัญญาเลขที่ 2/2566 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 19 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 66
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเลขที่สัญญา 1/2566 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับงานวัดผลและการจัดการเรียนการสอน 22 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับงานวัดผลและการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาและปรับปรุงมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 65
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน