ครูพิเศษ

นางสาวนัทดาว ภูฆัง
ผู้ช่วยครู

นายพลากร ต่ายตามบุญ
ผู้ช่วยครู

นางสาวชานีเวีย คงเพร็ช
ผู้ช่วยครู

นางสาวทัดดาว สันติกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเนตร์ชนก ชมเเผน
ผู้ช่วยการเงินเเละบัญชี