ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากรโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย คณะครู บุคลากร พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพลังงาน ปตท.
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย นางสาวนัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62
ติว O-NET ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ยินดีต้อนรับนางสาวนัฐราพร พิชญากร
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการชัญญรัช ตามประวัติ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 62
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอขอบพระคุณท่าน พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 62
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัย
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 62