ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอนเเบบ On hand โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 64
ข่าวสาร โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
ข่าวสาร โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ข่าวสาร โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอขอบพระคุณ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอขอบพระคุณ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูดีเด่นประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดย ดร.นัฐราพร พิชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารั
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ( 3 ขวบ ) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
การศึกษาออนไลน์ โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 64
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่น่ารักนำไอติมมาเลี้ยงวันเกิดน้องบอสให้เด็กๆ ขอให้ท่านมีความสุขและมีความเจริญยิ่ง
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
7-9 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดยรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นัฐราพร พิชญากร พร้อมด
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ตำรวจ Dare
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ จัดพิธีทำบุญโรงเรียน โดยได้รับความ เมตตาจากเจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์ และควา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อเตรียมงานทำบุญโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นำโดยผู้บริหาร ดร. นัฐราพร พิชญากร คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
มาตราการป้องกันโควิด-19​ ของโรงเรียนวัดประชารังสรรค์​
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 63
ดร. นัฐราพร พิชญากร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอกราบขอบพระคุณ 3BB ที่มามอบทุน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63