ครูต่างชาติ

Mr. Ramael Catipon Narciso
ครูต่างประเทศ

Mr. Tom Caedo Ortizaon
ครูต่างประเทศ

Mr. Jomel Ancheta Ocampo
ครูต่างประเทศ

Miss.Wei Shengxia
ครูจีน