ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดประชารังสรรค์

     โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ถนนราชพฤกษ์ ซอยวัดประชารังสรรค์ บนที่ดินของวัดประชารังสรรค์ มีเนื้อที่โดยประมาณ 2 ไร่ 50 ตารางวา อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร
       ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443  โดยพระอาจารย์เอี่ยมเจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์ เป็นผู้ก่อตั้งโดยมีพระภิกษุเป็นผู้สอน สอนชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน 
       พ.ศ. 2486 พระครูชุ่ม ได้รับช่วงดำเนินการ ได้ขยายถึงชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาทางราชการได้สั่งยุบชั้นมัธยม เปิดเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เท่านั้น
        พ.ศ. 2472 ทางราชการได้ยกฐานะของโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ เป็นโรงเรียนประชาบาลพระครูชุ่มได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่แบบ  ป.1 ข  และได้ย้ายจากศาลาการเปรียญมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล “รัฐอินทรราษฏรบำรุง”
        พ.ศ. 2498 หลวงเชิดวุฒากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ได้มาเยี่ยมโรงเรียน และได้สั่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา โดยชื่อว่า “ โรงเรียนมัธยมศึกษา วัดหญ้าไทร ” ต่อมาพระมหาพร ปวโร ได้เป็นผู้อุปการะโรงเรียนพร้อมทั้งจัดสร้างอาคารเรียนใหม่อีก 1 หลัง  แบบ ป 1 ข และทางราชการได้สั่งยกเลิกการสอนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนเฉพาะระดับประถมศึกษา  เท่านั้น

         
พ.ศ. 2509 ได้สร้างอาคารเรียนเเบบ 017 ขึ้น 1 หลัง โรงฝึกงานแบบ 312 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 ได้มีการประกาศโอนโรงเรียนประถมศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาเเห่งชาติ (สปช.)กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ถ่ายโอนทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
         
พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ 400 จำนวน 4 ที่นั่ง 
         
พ.ศ. 2529 ได้รับเงินบริจาคสร้างเรือนเพาะชำ
         พ.ศ. 2531 ได้รับเงินก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร เป็นเงิน 100,000 บาท
        

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ถ่ายโอนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
         วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 แบปรับปรุงพิเศษให้ 1 หลัง มูลค่า 7,498,000 บาทเลขรหัส 040–51–0011 และได้เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน
         วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้จัดงานฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ และ ได้รับการสนับสนุนเงิน 135,000 บาท จากชุมชนในการสร้างรั้วโรงเรียน และได้รับเงินสนับสนุนจากพระพยอม กัลยาโนประธานมูลนิธิสวนแก้ว จำนวน 320,000 บาท ในการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างเพื่อใช้เป็นห้องเรียน สำหรับใช้สอนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 3 ห้องเรียน
         วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้สร้างอาคารเรียน มูลค่า 10,307,000 บาท เลขรหัส 040–59–0061 และได้เปิดใช้งาน จนถึงปัจจุบัน

     ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีท่านพระครูกิตติวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน