รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
1/3 ม.10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-595-1169 เบอร์แฟกส์ 02-595-4148
Email : watpracha_non@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :