วารสารโรงเรียน
วารสารโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
วารสารโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
วารสารโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565