สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
ม่วง-เขียว
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''