ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 รพ.สต.บางกร่างพร้อมด้วยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดโครงการหนูน้อยอารมณ์สุนทรีย์ พัฒนาการดีสมวัย ♥️โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ขอขอบพระคุณ รพ.สต.บางกร่าง และคณะนักศึกษาที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,22:11   อ่าน 367 ครั้ง