ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 รพ.สต.บางกร่างพร้อมด้วยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจตรวจ พัฒนาการเด็กและทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย คณะผู้บิหาร ครู เเละนักเรียน ขอขอบพระคุณ รพ.สต.บางกร่าง และคณะนักศึกษาที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเส
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,11:20   อ่าน 305 ครั้ง