ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัย
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,10:29   อ่าน 68 ครั้ง