ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชญาภัค สายสุวรรณศรี นักเรียน ชั้น อนุบาล3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ในงาน kids fair2023
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ณัจฉรียา รามบุตร นักเรียน ชั้น อนุบาล3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ในงาน kids fair2023
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ขวัญลดา ไกรธีรางกูร นักเรียน ชั้น อนุบาล2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ในงาน kids fair2023
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ และคุณครูทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์ข่าวการบำเพ็ญกุศลศพครูทอม (Tom) ครูชาวต่างชาติโรงเรียนวัดประชารังสรรค์
เรียนแขกผู้มีเกียติ ผู้ปกครองนักเรียน ลูกศิษย์เก่าและลูกศิษย์ปัจจุบัน ที่มีความประสงค์จะมาร่วมงานพิธีศพของทิชเชอร์ทอม ออทิซาโน ทางโรงเรียนขอแจ้งเลื่อนกำหนดออกไปก่อน จากเดิมเป็นวันพฤหัสบดี ที่27 ตุลาคม 2565 นั้น ขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากต้องรอ
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ได้สูญเสียบุคลากรครูชาวฟิลิปปินส์ คือ MR.TOM CANEDO ORTIZANO ทางด้านครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมดำเนินการบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา
วารสารโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ฉบับที่3 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ฉบับที่4 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา2565
วารสารโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ฉบับที่3 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ฉบับที่3 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา2565
วารสารโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ฉบับที่2 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ฉบับที่2 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา2565
วารสารโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ฉบับที่1 ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ฉบับที่1 ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา2565