ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอขอบพระคุณ
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ท่านไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ได้สนับสนุนทางด้านการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ผลสัมฤทธิ์คะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ของโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ สูงกว่าระดับประเทศ และยังมีนักเรียนสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษคะแนนสูงสุด 100 คะแนน การจัดการเรียนการสอนเน้นด้านภาษา อังกฤษ ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทุกคน เป็นผลดีกับตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2564,12:50   อ่าน 64 ครั้ง