ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ จัดพิธีทำบุญโรงเรียน โดยได้รับความ เมตตาจากเจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์ และควา
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ จัดพิธีทำบุญโรงเรียน โดยได้รับความ เมตตาจากเจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์ และความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่ายตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ในการร่วมจัดงานในครั้งนี้ ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขอกุศล ผลบุญนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,16:35   อ่าน 67 ครั้ง