ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดหาพัสดุเพื่อสนับสนุนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22/08/2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.17 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22/08/2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.62 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุอุปกรณ์โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน(ประชุมผู้ปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22/08/2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.04 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22/08/2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.29 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารโครงการจัดหาเครื่องมือวัดผล SMART EVALUTION โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22/08/2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.62 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22/08/2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.55 KB